top of page

Voor kunstenaars

Debsaysyes streeft ernaar om maximaal zo’n 50 kunstenaars uit binnen- en buitenland een plek te bieden in de stichting.

Toetreden kan éénmaal per jaar door op de speciale portfoliodag werk in te zenden, vergezeld van een bio en een korte argumentatie waarom je mee wil doen. De inzendingen worden beoordeeld door adviseur curatie Cigdem Caglayan, waarna we een keuze maken. Meld je onder deze pagina aan voor onze nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van onze portfoliodagen!
 

Welke kunstenaars passen bij ons? Wij hebben het over grote kunstenaars. Daarmee bedoelen wij professionele kunstenaars, vaak met een academieachtergrond, altijd met een duidelijke eigen signatuur. Onze kunstenaars voegen iets toe aan onze stichting, onderschrijven wat we doen en zijn bereid mee te helpen als dat nodig is, bijvoorbeeld door mee te helpen bij de tentoonstellingen.

Als deelnemende kunstenaars mag je het volgende van ons verwachten:

  • Je komt met 3 tot 5 werken op onze website te staan. Deze werken bied je 6 maanden lang exclusief aan via Debsaysyes. In geval van verkoop regelen wij de betaling en maken we 90% van het verkoopbedrag aan je over. Je zorgt zelf voor verzending aan de koper. Zo stimuleren we contact tussen kunstenaar en kunstkoper. Als je tentoonstellingen of evenementen hebt met je kunst kun je die op onze website zetten!

  • Deelname aan onze tentoonstellingen. Dat zijn er jaarlijks één of twee, in binnen- of buitenland. Voor elke expo polsen we de interesse. De curator van de betreffende tentoonstelling (dat kan een gastcurator zijn of iemand uit het bestuur) bepaalt welke kunstenaars mee doen.  Het kan voorkomen dat je meerdere tentoonstellingen achter elkaar mee kunt doen, maar ook dat je meerdere tentoonstellingen achter elkaar niet meedoet. We vinden de artistieke vrijheid van de curator om de tentoonstellingen te bouwen die hij of zij voor ogen heeft erg belangrijk.

Contact

Bedankt voor je bericht!

bottom of page